مدرسه خوشبختی
خواب های تکراری
آیا همه خواب ها لزوما تعبیر دارند؟
دوست خوبم! توجه داشته باشید که هر خوابی نمی تواند تعبیر داشته باشد و یا برای شما خبری از حوادث آینده به همراه داشته باشد. توصیه می کنم به دنبال تعبیر خواب هایی که تکراری نیستند نباشید. سال ها تجربه در زمینه مشاوره های گوناگون روانشناسی و مطالعه در زمینه علم تعبیر خواب ، به من می گوید بیشتر خواب هایی که تکرار می شوند می توانند حامل پیامی مهم برای بیننده خواب باشند آن هم نه در همه موارد لذا توصیه می کنم بیشتر به خواب های تکراری، اهمیت بدهید. دوست خوبم، حال اگر فکر می کنید به این مشاوره نیاز دارید نسبت نامنویسی در سایت اقدام نموده و بعد از پرداخت هزینه خوابتان را از بخش ارسال تیکت برایم ارسال نمایید. هر شب به تمامی درخواست ها پاسخ می دهم!مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

162
شبکه های اجتماعی