مدرسه خوشبختی
مسائل عمومی
مشکلات رایج
دوست خوبم! قبل از گرفتن مشاوره پیشنهاد می کنم دوره های هماهنگ با مشکل خود را تهیه نمایید و با دقت تکالیف و تست های ارائه شده را انجام دهید. و اگر گره های ذهنی شما باز نشدند یا نتیجه مطلوب در دستان شما نبود نسبت به گرفتن مشاوره اقدام نمایید. این موضوعات می تواند در حوزه: بهبود توانایی های فردی، ازدواج، طلاق، کارآفرینی، آرامش قلبی، تربیت فرزند، مدیریت یک رابطه منجر به ازدواج، تولید پول و ثروت و .....باشد.مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

162
شبکه های اجتماعی