مدرسه خوشبختی
3 : پاپا سانتا و حاجی فیروز بازگشت
3 : پاپا سانتا و حاجی فیروز در خبر قبلی یعنی غذای سالم به اهمیت خوارک ذهنی مفید، مغذی و سالم و تاثیر آن در جذب خوشبختی و آرامش پرداختم. در این بخش می خواهم با مثالی ساده موضوع را بیشتر توضیح دهم. در فرهنگ غرب وقتی بابانوئل با سورتمه ای منحصربفرد که توسط چند گوزن زیبا و قدرتمند کشیده می شود جوایزی بی نظیر و قشنگ را در کفش بچه هایی که یکسال زیبا و عالی زندگی کرده اند قرار می دهد درواقع، شروع سال جدید میلادی را در ژانویه به گوش همه می رساند. در حقیقت بابانوئل باوری زیبا و ثروت ساز را در ذهن بچه ها به اثبات می رساند بر اساس این اعتقاد بچه ها کفش هایشان را دم درب منزل مرتب می گذارند تا پاپاسنتا از طرف خداوند مهربان نتیجه یکسال خوب بودنشان را به شکل یک هدیه زیبا به مناسبت تحویل سال نو به آنها بدهد. در حقیقت بچه ها یاد می گیرند که از خداوند رزاق طلب روزی کنند نه اینکه از خاله و عمه و پدر و مادر طلب عیدی و پول نقد کنند. حال سمبل شروع سال نو در فرهنگ خودمان را بیاد بیاورید. حاجی فیروز با صورتی سیاه و دلقک مانند در کوچه ها می رقصد و گاه درب منزلی را می زند تا کاسه گدایی خودش را دراز کند تا شاید بتواند چند سکه هدیه بگیرد. شاید جشن ملاقه زنی را برخی از دوستان عزیز به یاد داشته باشند. چادری بر سر می کنیم و ملاقه را از لای درب منزل همسایه ها به نحوی از چادر بیرون می آوریم که صاحب خانه ما را نشناسد و منتظر قدری آجیل و یا چند عدد سکه یا شکلات می مانیم بلکه چیزی در کاسه گدایی مان قرار گیرد. بله دوست خوبم! نتیجه باورهای ثروت ساز را در دو فرهنگ بزرگ به طور مختصر با هم مقایسه کردیم و نتیجه ای که به لحاظ رشد اقتصادی در دستان این دو نوع تفکر وجود دارد نیز، نیاز به توضیح بیشتر ندارد. (البته این بدان معنا نیست که همه سنت ها و اعتقادات یک تمدن درست یا غلط هستند، در واقع  من در مدرسه خوشبختی به دنبال بررسی و یافتن باورهای مثبتی هستم که بتواند به شما انرژی و قدرت حرکت رو به جلو را بدهد) امیدوارم به تو دوست خوبم این آگاهی را داده باشم که خوراک فکری مناسب چقدر می تواند در آینده شما و در نهایت تکامل یک جامعه نقش بنیادین و موثری داشته باشد. مدرسه خوشبختی جایی است که شما می توانید خوراک ذهنی مناسب و هماهنگ با آرزوهایتان را تهیه کنید.


مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

155
شبکه های اجتماعی