مدرسه خوشبختی
4 : گیلاس و یک بند باریک بازگشت
4 : گیلاس و یک بند باریک

دوست خوبم وقتی شکوفه گیلاس با یک بند باریک به شاخه درخت قوی و سر سبز گیلاس متصل است و همه امید و توکل اش به درختی است که از او مراقبت می کند هیچ ترسی از باد و باران و عوامل خطرناک پیرامونی اش ندارد حتی بر این باور است که همه عوامل بیرونی در جهت خدمت به او در تلاش هستند و در راستای از بین بردن او. باد باعث طراوت اش می شود، آب باعث رشدش می شود و آفتاب به او پختگی و کمال می بخشد اما وقتی آن بند باریک گسسته شد نه تنها شرایط محیطی هیچ کمکی، باز هم تاکید می کنم هیچ کمکی به او نمی کنند بلکه او به شدت حس می کند که بد شانس شده است و هر روز با یک چالش جدید مواجه می شود تا در نهایت پلاسیده و خراب می شود. در واقع، آب باعث گندیدگی اش می شود، باد باعث پلاسیدگی اش می شود، آفتاب باعث پوسیدگی و از بین رفتنش می گردد. بند بندگی و توکل به خداوند مهربان اگر گسسته شد فرزند، پول، قدرت، شهرت و زیبایی تبدیل به عوامل قدرتمندی می شوند که در جهت تباهی شما تلاش خواهند کرد. 

در مدرسه خوشبختی از خودتان یک گیلاس مفید و ارزشمند بسازید تا همه عوامل بیرونی برای شما و به نفع شما سرگرم کار شوند و همواره حس کنید در منشوری از نور حمایت خداوند مهربان هستید و آرامش و سعادت و ثروت و زندگی آرام را به مدار زندگی خود جذب کنید. اگر هنوز عضو سایت مدرسه خوشبختی نشده اید همین حالا مهمترین تصمیم زندگی خود را بگیرید و ثبت نام کنید.مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

162
شبکه های اجتماعی