مدرسه خوشبختی
7: ازدواج بازگشت
7: ازدواج روزی از "جان میلتون" شاعر و نویسنده معروف انگلیسی پرسیدند چرا ولیعهد انگلستان می تواند بعد از سن 14 سالگی بر تخت سلطنت انگلستان بنشیند و مملکت داری کند ولی تا 18 سال اش تمام نشود کنگره این اجازه را به او نمی دهد که ازدواج کند؟ "جان میلتون" در جواب گفت: به خاطر اینکه اداره کردن مملکت بزرگی چون انگلستان و حکمرانی کردن بر تمامی انگلستان به مراتب از اداره کردن یک زن آسانتر است.
بله دوست خوبم! زن مخزنی از اسرار الهی حاکم بر جهان هستی است. در حقیقت، دانستن اصول و قوانین الهی ارتباط با جنس مخالف یک مهارت است. اشخاصی که می پندارند زن ها موجوداتی روانی یا کم عقل هستند یا همه مرد ها شهوت ران و تنوع طلب هستند درست فکر می کنند و حق دارند چون از این مهارت های ارتباطی هیچ اطلاعی ندارند. دوست خوبم! مهارت های ارتباطی لازم برای جذب بهترین شخص هماهنگ با خواسته های درونی خودت را قبل از شروع یک رابطه عاطفی بیاموز قبل از آنکه زمان از دست برود و فرصت ها بسوزند. در واقع، دوره جذب همدم  را با همین هدف طراحی کرده ام. اگر در روابط عاطفی خود دائما شکست را تجربه می کنید و هر چه محبت می کنید هیچ توجهی از کسی که دوستش دارید دریافت نمی کنید یا به دنبال راهکاری برای جذب همسر ایده آل برای خودتان هستید، این دوره همان چیزی است که به دنبال اش هستید و شما را به یک آهن ربای قوی در جذب بهترین کیس احساسی برای ازدواج تبدیل می کند. 


مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

162
شبکه های اجتماعی