مدرسه خوشبختی
8 : قطار خوشبختی بازگشت
8 : قطار خوشبختی دوست خوبم! آیا تا بحال از فاصله دور به حرکت یک قطارسریع السیر و مسافران داخل کوپه های آن توجه کرده اید؟ مسافرانی که راحت و در کمال آرامش روی صندلی های آن نشسته اند و نوشیدنی می نوشند و یا تلوزیون می بینند و اصلا نگران فراز و نشیب های مسیر حرکت قطار نیستند. حال آنکه نمودار حرکت قطار به هیچ عنوان یک مسیر آرام و بدون هیچ فراز و نشیبی نیست. بله دوست خوبم! اگر سوار قطار درجه یک شده باشید شما فقط و فقط موظف به لذت بردن از زیبایی های داخل کوپه خود هستید. قطاری را برای رسیدن به شهر آرزوهای خود انتخاب کنید که از جنس مدرسه خوشبختی باشد! دوره رویای سفید می تواند شروع زیبایی برای حرکت رو به جلوی شما باشد.

مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

162
شبکه های اجتماعی