مدرسه خوشبختی
9 : منزل وینچستری بازگشت
9 : منزل وینچستری دوست خوبم! بعد از مرگ جوزف وینچستر ثروتمند آمریکایی، همسرش که بسیار خرافاتی بود برای آنکه مرگ را از خودش دور کند و عمری طولانی داشته باشد دست به دامان جادوگران و دعانویسان شد. آنها به سارا توصیه کردند برای داشتن عمری طولانی و زندگی شاد و مفرح باید دائم در حال توسعه بنای منزل خود باشد و تا زمانی که این روند را ادامه دهد مرگ از او دور خواهد بود. طی 38 سال بالغ بر 5/5 ملیون دلار هزینه توسعه بنایی شد که بعد ها به خانه ارواح معروف گردید. توسعه ای بدون برنامه ریزی قبلی و هدفمند. هر جادوگری توصیه ای می کرد و سارا بلافاصله آن توصیه را با دقت اجرا می نمود. و بجای اینکه از 38 سال فرصتی که داشت به زیبایی استفاده کند و دنیا را جای بهتری برای زیستن هم نوعان خود به نسل آینده تحویل بدهد تمام پول و ثروت و توانش را صرف ساختن و توسعه دادن عمارتی کرد که هیچ وقت به درد هیچ کس نخورد . بنایی که تا کنون فقط به درد موزه خورده است. دوست خوبم! شما جز کدام دسته از مشتاقان کسب موفقیت و شادی و عمر طولانی هستید؟ آیا مثل پشت کنکوری ها ده ها کتاب و دوره آموزشی را با هدف قبولی در کنکور پشت سر گذاشته اید ولی نتوانسته اید رشته مورد علاقه خود را قبول شوید؟ دوره رویای سفید به شما یاد خواهد داد چطور بنای فکری و آینده زندگی خود را به نحوی بسازید که حاصل دسترنج زندگی تان برجی مرتفع باشد نه عمارتی وینچستری. 

مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

155
شبکه های اجتماعی