مدرسه خوشبختی
قانون جذب
قانون جذب چند سالی است که قانون جذب ذهن مخاطبان زیادی را به خود مشغول کرده است. بیش از یک دهه تدریس در حوزه های مختلف موفقیت و اصول آن، به من این نکته را آموخت که خلا عدم وجود طبقه بندی دروس مربوط به تکنیک های قانون جذب همواره وجود داشته است . کتاب های زیادی در این رابطه به رشته تحریر درآمدند ولی هیچ کس اقدام به طبقه بندی کردن این اطلاعات نکرده است. مدرسه خوشبختی تنها مکانی است که آموزش های روانشناسی حوزه موفقیت و قانون جذب را به صورت طبقه بندی و ترم به ترم آموزش می دهد و تا کاربری یک درس را متوجه نشود اجازه دسترسی به دوره بعد را نخواهد داشت. اگر برای بهبود توانایی های فردی خود مصمم هستید و تصمیم دارید یک مشاور با تجربه را در کنار خود داشته باشید باید بگویم در مکان و زمان درستی با سایت مدرسه خوشبختی آشنا شده اید. بعد از نام نویسی در سایت و تکمیل پروفایل خودتان می توانید دوره ها و امکانات سایت را بررسی کنید.


مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

155
شبکه های اجتماعی