مدرسه خوشبختی
ترم اول - تشنگی
چقدر مشتاق خوشبختی هستید؟
دوست خوبم! آیا هر بار که تصمیم گرفته اید کار مهمی را شروع کنید شکست خورده اید؟ آیا احساس می کنید طلسم شده اید و فرمت زندگی فعلیتان قابل تغییر نیست؟ آیا هر بار آموزشی دیده اید نتوانسته اید تکنیک های مطرح شده در آن دوره را در زندگی خصوصی خود لمس کنید؟ آیا به دنبال جایی می گردید که شما را قدم به قدم تا رسیدن به اهدافتان هدایت کند؟ این دوره نقطه شروع رسیدن شما به آرزوهایتان است. این دوره قدم به قدم پتانسیل های درونی شما را به خودتان معرفی می کند و در ترم های بعدی به کمک تکنیک ها و تست ها و راهکارهای مناسب به شما کمک می کند تا نتایج دلخواه را در زندگی پرآشوب امروز درک کنید.مجوز ها


مجوز یک
تعداد کاربران

155
شبکه های اجتماعی